Obcy w naszym domu
Dom wczasow dzieciecych-szklarska poreba
dokumenty dzieci do przekroczenia granic Unii
dowody osobiste dla dzieci w Kielcach
dozywotnia sluzebnosc mieszkania a dzieci
 • propagowanie kaszubskiego
 • gdzie zalozyc lepszeopony
 • tabele;plac;dla;nauczycieli
 • straz pozarna opole wypadki
 • fas irlandia

 • Obcy w naszym domu

  Temat: Zerówka tylko w szkole
  zacytuje sama z siebie tylko z innego wątku, sprawdzone: wychodzi na to, i tak też mówi ustawa aktualnie obowiązująca: Rozdział 2 Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. 1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. 3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Art. 16. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. 3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. i to by było na tyle trzeba zmienić ustawę zeby było inaczej na chwilę obecną obowiązkowa jest edukacja sześciolatków - zerówka i jest dowolność ... w planach dalszych jest obniżenie wieku szkolnego do sześciolatak w pierwszej klasie do tego jednak trzeba zmienić ustawę !!!!!!!!!!!!!!!!111 same rozporządzenie nie wystarczą a takowej zmiany do chwili obecnej nie ma...
  Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=50085  Temat: Sześciolatku, marsz do szkoły!
  Jest sprawa, która łączy wszystkie główne partie: to plan przyspieszenia startu edukacyjnego najmłodszych. Już we wrześniu 2009 r. do pierwszej klasy pójdą sześciolatki. A w przyszłym roku szkolnym do obowiązkowej "zerówki" trafią one jako pięcioletnie dzieci - pisze DZIENNIK. Przedstawiciele trzech największych partii przekonują, że to priorytet ich polityki edukacyjnej. "Gdyby decyzja należała do mnie, to podpisuję się pod tym rozwiązaniem nawet ... lewicowej koalicji. Dlaczego ta zmiana jest tak istotna, że łączy nawet partie z dwóch różnych biegunów sceny politycznej? Nasi rozmówcy zgodnie podkreślają, że chodzi o wyrównanie szans edukacyjnych. Im wcześniej dziecko trafi do przedszkola, a potem szkoły, tym łatwiej przychodzi mu nauka. Po za tym dzieci przebywające w środowisku rówieśników lepiej się rozwijają. Na wsi, gdzie do przedszkoli uczęszcza zaledwie co trzecie dziecko, nauczyciele alarmują, że do klas pierwszych trafiają dzieci na poziomie rozwoju czterolatka. Krystyna Szumilas wyjaśnia, dlaczego te zmiany należy przeprowadzić właśnie teraz. "Przez przedszkola i szkoły przechodzi właśnie fala niżu demograficznego, równocześnie rodzi się coraz więcej dzieci, dlatego teraz będzie to prostsze choćby ze względów logistycznych" - mówi posłanka PO. I przypomina, że Polska dostała bardzo dużo pieniędzy na rozwój przedszkoli z unijnej kasy, które trzeba wykorzystać. Propozycja PO i PiS jest taka, aby w przyszłym roku szkolnym do zerówek poszli sześciolatkowie i ci pięciolatkowie, którzy urodzili się w pierwszej połowie roku. W kolejnym roku ta grupa poszłaby do pierwszej klasy, a do zerówek pozostała część, wtedy już sześciolatków, i pięciolatkowie. Z kolei LiD chce pozostawić ten wybór rodzicom, którzy mogliby skonsultować decyzję z psychologiem. W ubiegłym roku Akademia Świętokrzyska przeprowadziła badania, których celem była ocena przygotowania dzieci sześcioletnich do podjęcia edukacji szkolnej. Eksperci sprawdzili m.in. rozwój fizyczny, umysłowy oraz społeczno-emocjonalny blisko 70 tys. sześciolatków. Prawie wszystkie przebadane dzieci osiągnęły pełną dojrzałość społeczną i emocjonalną do podjęcia roli ucznia - czytamy w wynikach badań. Jak jest w Europie? Polska ze swoim systemem edukacji jest w Europie reliktem przeszłości. W większości krajów dzieci zaczynają się uczyć w szkole jako sześciolatki. Tak jest m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech czy we Włoszech. Bywają też bardziej radykalne rozwiązania. Np. w Luksemburgu dzieci rozpoczynają obowiązkową edukację już w czwartym roku życia (z tym że najpierw mają dwa lata obowiązkowego przedszkola, a potem zaczyna się szkoła podstawowa). Z kolei w Portugalii specjalna ustawa o wychowaniu przedszkolnym zakłada, że dzieci chodzą do przedszkola od trzeciego do piątego roku życia. Nie jest ono obowiązkowe, ale wszystkie dzieci mają w nim zagwarantowane miejsce. Brytyjczycy w szkolnych ławach sadzają już pięciolatków. Brytyjska szkoła nie przypomina jednak naszej, lecz bardziej edukacyjne przedszkole. W Holandii w szkołach podstawowych uczą się dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wprawdzie nauka jest obowiązkowa od 5 lat, ale prawie wszystkie dzieci w wieku lat 4 chodzą na zajęcia do klasy przygotowawczej. Artur Grabek (dziennik.pl)
  Źródło: uronef.pl/Forum/viewtopic.php?t=4305


  Temat: Sześciolatki do pierwszej klasy
  listach rezerwowych. Do akcji przygotowuje się niemal każda gmina województwa śląskiego. - Samorząd, szkoły i przedszkola - wszyscy weźmiemy udział w przekonywaniu rodziców. Zaplanowaliśmy uruchomienie 12 klas dla sześciolatków i chcemy je zapełnić - mówi Marek Torbus z Urzędu Miasta w Zabrzu. Mariola Matuszek, mama 4-letniego przedszkolaka i przeciwniczka reformy obniżenia wieku szkolnego, uważa, że takie akcje to za mało. - Dopiero styczeń, a mnie już w dołku ściska na myśl o walce o miejsce dla dziecka. Nie można jednak obwiniać rodziców 6-latków za to, że miejsc brakuje. To nie ich wina, że szkoły nie są doposażone - uważa Matuszek. Reforma obniżająca wiek szkolny weszła w życie we wrześniu 2009 r., ale większość rodziców zamiast zapału, wykazała wrogość. Z danych kuratorium wynika, że w szkołach naszego regionu jest zaledwie 1111 sześciolatków. W tyskich dziennikach lekcyjnych jest ich 19, a w zabrzańskich 12. Tymczasem na stronach internetowych przeciwników reformy przybywa wpisów. Samorządowcy mówią, że w tym ... więc ocenić, czy dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną - wyjaśnia Dorota Gnacik, dyrektorka Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach. W Tarnowskich Górach zapowiadają, że jeśli mimo to będą kłopoty z miejscami, być może dojdzie do rezygnacji z najmu podmiotom gospodarczym pomieszczeń placówek oświatowych i trzeba je będzie przerabiać na przedszkola. - Trudno powiedzieć, jak się zachowają rodzice sześciolatków. Mamy dla ich dzieci 300 miejsc w szkołach podstawowych. Nowe klasy powstaną w szkołach sąsiadujących z przedszkolami, żeby nie trzeba było dowozić dzieci. Zapewniamy też podobne warunki jak w przedszkolu - są to pieniądze z akcji ministerialnej "Radosna szkoła" - zapewnia Marek Torbus. Urząd wojewódzki informuje, że w województwie śląskim pieniądze na kąciki zabaw dostaną 353 szkoły. Samorządy uważają, że koronnym argumentem, przemawiającym za posłaniem dziecka 6-letniego do ... dziecka do szkoły, jeśli nie jest ona dobrze wyposażona. Dopóki w szkołach nie będzie godnych warunków lokalowych, dzieci powinny chodzić do przedszkola. Skoro reforma jest odpowiedzią na unijne standardy, to niech one w końcu wkroczą do szkół, niech staną się normą - dodaje Matuszek. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że opieką przedszkolną jest w województwie śląskim objętych 74,1 proc. dzieci w...
  Źródło: forum.chorzow.slask.pl/viewtopic.php?t=3570


  Temat: Zagłębie Dąbrowskie i jego mieszkańcy w mediach.
  Rodzice wolą trzymać sześciolatki pod kloszem Magdalena Warchala 2008-09-30, Od przyszłego roku szkolnego sześciolatki - decyzją MEN-u - pójdą do szkół. - To okradanie maluchów z dzieciństwa - protestują rodzice. - Nie trzymajmy dzieci pod kloszem - ripostują pedagodzy. Ewelina Pasierb z Będzina jest mamą pięcioletniego Adasia. Chłopiec nie chodzi do przedszkola, bo zabrakło dla niego miejsca w będzińskich placówkach. Jeśli jednak ... odbić na jej psychice. - Jak by na to nie patrzeć, zostanie okradziona z roku dzieciństwa. Tego faktu nie zmieni nawet łączenie nauki z zabawą, bo atmosfera w szkole jest przecież ... - dodaje Juda. Jako przedszkolanka pani Karina swoje lęki uzasadnia nie tylko matczyną wrażliwością, ale i doświadczeniem zawodowym. Miała już okazję opiekować się grupą dzieci, w której były zarówno pięcio-, jak i sześciolatki. - Wydawałoby się, że to tylko rok różnicy, ale przepaść między starszymi i młodszymi dziećmi była widoczna. Nie chodzi tylko o zdolności, ale przede wszystkim o dojrzałość, samodzielność, umiejętność ... jednak jego właściwa realizacja. - Lokalna delegatura kuratorium oświaty organizowała już dwa szkolenia na ten temat i teoretycznie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na przyjęcie sześciolatków. Niestety, gorzej będzie z przygotowaniem praktycznym, ... na Węgrzech, w Turcji i Hiszpanii. Według niej sale sześciolatków nie są tam wcale lepiej wyposażone niż sale w jej placówce. No, może mają trochę więcej tablic interaktywnych i komputerów. Zdaniem Wiencek-Kipki obawy rodziców i nauczycieli biorą się z charakterystycznej dla naszego społeczeństwa skłonności do trzymania dzieci jak najdłużej pod kloszem. - Dzieci późno się usamodzielniają, potem nawet w dorosłym życiu są często bezradne i zależne od rodziców. Ich zachodni rówieśnicy są o wiele bardziej samodzielni - przekonuje dyrektorka. Za posłaniem sześciolatków do szkoły jest też Mariusz Mike, dyrektor sosnowieckiej SP 29. W tym roku jego placówka bez większych problemów uruchomiła klasy zerowe, do których trafiły maluchy ze zlikwidowanego oddziału przedszkolnego oraz dzieci, których rodzice nie obawiali się posłać pociech do przyszkolnej zerówki. Dla ich komfortu wystarczyło kupić mebelki, dywan i zabawki edukacyjne, a potem wyposażyć sale sąsiadujące z toaletami - dzięki temu maluchy nie muszą wędrować po korytarzu. - Im wcześniej dzieci oswoją się ze szkołą, tym dla nich lepiej. Poznają nauczycieli, układ budynku, szkolne obyczaje. Biorąc udział w imprezach i uroczystościach, zintegrują się ze sobą i ze starszymi kolegami. Kiedy przyjdzie czas prawdziwej nauki,...
  Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=996


  Temat: DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I - szkolenie
  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie zapraszają na szkolenie "DZIECKO SZEŚCIOLETNIE W KLASIE I" Miejsce: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości ul. Woronicza 15 lokal 100 02-625 Warszawa Termin: 09 czerwiec 2010r. (środa) Planowane godziny: 10:00 - 17:00 Czas trwania: 8 h Koszt: 200zł Cele szkolenia: 1. Nauczyciele zapoznają się w właściwościami i możliwościami dzieci sześcioletnich, które znacznie różnią się jakościowo od dzieci siedmioletnich w sferze ruchowej; poznawczej, a zwłaszcza emocjonalnej. 2. Nauczyciele poznają przyczyny tych znaczących różnic wiekowych. 3. Nauczyciele zapoznają się z formami pracy dostosowanymi do możliwości dzieci i do ich potrzeb. 4. Nauczyciele poznają sposoby motywowania dzieci sześcioletnich do pracy i nauki. 5. Omówienie algorytmów rozmów i współpracy z rodzicami. Przewidywane efekty szkolenia: 1. Nauczyciele będą umieli dostosować wymagania i tempo pracy do możliwości dzieci. 2. Nauczyciele będą dysponować taką wiedzą, która pozwoli na odpowiednie motywowanie dzieci do nauki. 3. Będą mogli stosować różnorodne formy zabawowe pomagające w przyswojeniu, ćwiczeniu i utrwalaniu wiedzy i umiejętności u dzieci, tak, by łatwiej mogły uczyć się w kolejnych klasach. 4. Nauczyciele będą lepiej przygotowani do wychwycenia w odpowiednim czasie trudności u dzieci, co zapobiegnie gromadzeniu się braków. 5. Łatwiej będzie układać się współpraca z rodzicami i Poradniami Psychologiczno -Pedagogicznymi. Program szkolenia: 1. Przyczyny podjęcia decyzji o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego. 2. Ogólne uwarunkowania i czynniki determinujące rozwój dziecka. 3. Podstawowe prawa rozwoju. 4. Zależność między dojrzewaniem i uczeniem się – okresy krytyczne i sensytywne - dojrzałość do systematycznego uczenia się wg koncepcji Stefana Szumana. 5. Podstawowe rodzaje aktywności dziecięcej i ich znaczenie dla rozwoju – szczególna rola zabawy jako głównej aktywności dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 6. Charakterystyka sfery fizycznej i ruchowej i jej rola w osiąganiu dojrzałości szkolnej; szczególna rola sprawności rąk w początkowym okresie nauki w klasie I. Właściwości dzieci sześcioletnich w tym zakresie. Możliwości wspomagania sprawności rąk. Problemy lateralizacji, sposoby jej określania. 7. Właściwości procesów orientacyjnych (uwaga, pamięć, spostrzeganie wzrokowe i słuchowe) u dzieci sześcioletnich; ich rola w uczeniu się, możliwości sterowania tymi procesami przez nauczyciela. Pierwsze symptomy ryzyka dysleksji. 8. Rola mowy w uczeniu się; właściwości mowy dzieci sześcioletnich, możliwości stymulacji mowy dzieci w warunkach szkolnych. 9. Charakterystyka procesów intelektualnych u sześciolatków. Czym charakteryzuje się myślenie konkretno-wyobrażeniowe przedoperacyjne u dzieci, co jest typowe w czynnościach operowania informacjami. Jak sprawdzić i ocenić poziom operacji myślowych u dzieci sześcioletnich. Decentracja myślowa i odwracalność myślenia jako niezbędne właściwości do rozwoju myślenia operacyjnego na konkretach i do rozwoju myślenia matematycznego. Jak można stymulować rozwój odwracalności myślenia. 10. Charakterystyka procesów emocjonalnych i motywacyjnych u sześciolatków – właściwości tych procesów jako głównych motywów działania (uczenia się). Rola potrzeb bezpieczeństwa, akceptacji i uznania w kształtowaniu samooceny u dziecka i jego poczucia własnej wartości. Jak można stymulować i wykorzystywać w procesie uczenia się emocje i potrzeby dziecka. 11. Właściwości procesów społecznych sześciolatków – jak można grupę indywidualistów powoli przekształcać w zbiorowość klasową?. 12. Specyfika skoku rozwojowego u dzieci w wieku około 5;6 – 6;6 lat – co się wówczas dzieje i jakie nowe właściwości kształtują się u dzieci. 13. Jak nauczyciel może motywować dzieci , by mogły i chciały się uczyć: rola kar i nagród; odpowiednie sterowanie emocjami (ciekawość i zainteresowanie), odpowiedni poziom wymagań i inne. 14. Jakie trudności mogą występować u dzieci w początkowym okresie nauki, jak je poznać, jak przeciwdziałać, gdzie szukać pomocy. Rozporządzenia prawne regulujące te problemy. 15. Współpraca z rodzicami – to są nasze wspólne dzieci i będziemy próbować wspólnie im pomagać i wspólnie rozwiązywać problemy. Szkolenie prowadzi Pani Bożena Janiszewska psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy bezpośredniej z dziećmi, wykładowca akademicki, autorka książki "Ocena dojrzałości szkolnej. Arkusz oceny dojrzałości. Metody badań dojrzałości. Pomoce do badań." Wyd. Seventh. Sea. Autorka poradników dla psychologów i nauczycieli a także książeczek dla dzieci. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie...
  Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6906
  
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone! Obcy w naszym domu Design by SZABLONY.maniak.pl.